Week van het gebed van de Raad van Kerken 2021 en 2022

Arrangementen met thema's als 'Doe recht' en 'Licht uit duisternis'

Tentoonstelling zomer 2022 Buurkerkje 'Liturgie en symboliek'

Van oktober 2021 t/m januari 2023 was de tentoonstelling 'Geloof in geluk' in de Koepelkathedraal in Haarlem.

Samen met Tini Brugge ontstond er een Levensboom van staal, seringenhout en appeltjes en een Kapel van Wijsheid, van hout, staal en seringenhout waar bezoekers kaartjes met een persoonlijke boodschap in konden hangen, vol met symboliek. Gedurende de tentoonstelling veranderde de Levensboom aan de hand van thema's en hoogfeesten.

Gelukkig ben jij, die ziet

Gelukkig ben jij, die vormt

Gelukkig ben jij, die creëert

Gelukkig ben jij, die leven schept

 

Uit het dode van hout nieuw leven

Uit de bron van nieuw leven creëert en vormt

Zichtbaar geluk