Symboliek en liturgie, bloemen en kostbaarheden uit de natuur. Ieder thema, iedere bijzondere gebeurtenis, met levende en dode materialen, er kan zoveel meer.

Tijdens hoogfeesten en speciale gelegenheden met name in de Abdij van Egmond zijn er zoveel als mogelijk natuurlijke arrangementen.

In de voorbereiding naar een arrangement neem je een tekst of thema mee de natuur in.

In het proces voor het maken van een liturgische schikking zijn er verschillende manieren om tot een schikking te komen.

Voor alle dingen; In het durven weglaten ligt zeggingskracht..

Bestudeer de ruimte waar je schikking een plaats zal krijgen.

Het is belangrijk om van te voren te bedenken waar je de schikking plaatst. In het liturgisch centrum, of juist tussen de banken of stoelen van de bezoekers?

Door een schikking hoog of laag te plaatsen vertel je al iets.

Denk na over de vorm. Met Pasen en Hemelvaartsdag schikken we het liefst in een rechte lijn naar boven. Met Pinksteren komt juist de Geest met vurige tongen naar ons mensen toe, maar waarvandaan? De Geest komt immers vanuit alle windhoeken en we weten niet waar de wind waait.

Je kunt dus kiezen voor vele vormen en lijnen, wat wil je vertellen?

Op deze pagina een collectie van liturgische arrangementen.